Thư gửi Chổi cùn!

Dear em Chổi thân mến! Hôm nay là ngày 30/5/2020 tức đã là 39 tuần 3 ngày em nằm trong bụng tôi làm trời làm đất rồi đấy. Và đã là lần thứ 3 tôi tưởng tôi được tét vào bờ mông đít của em cho bõ ghét những đêm em đấm, đá, trồi, lặn …

Mối Tình Đầu

Tôi vẫn nhớ như in, vào một ngày cuối hạ hơn 20 năm trước, tôi đã gặp một người mà đến tận bây giờ dù chẳng còn nhớ tên nhưng mỗi khi nghĩ đến người ấy tim tôi vẫn trùng xuống một nhịp. Đó là một buổi sáng âm u, bà ngoại tôi dắt tay …