Góc Trải Nghiệm

Mối Tình Đầu

Tôi vẫn nhớ như in, vào một ngày cuối hạ hơn 20 năm trước, tôi đã gặp một người mà đến tận bây giờ dù chẳng còn nhớ tên nhưng mỗi khi nghĩ đến người ấy tim tôi vẫn trùng xuống một nhịp. Đó là một buổi sáng âm u, bà ngoại tôi dắt tay …